ดาวนโหลด

1.เลื่อนขึ้น ชพ
 
2.เลื่อนขึ้น ชก
 

ดาวนโหลด

 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (๔ ก.พ. ๖๓) ------> (รายละเอียดเพิ่มเติม)

หมวดหมู่รอง

QR-Code dieser Seite