ประชาสัมพันธ์การสัมมนา หัวข้อ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อพร้อมก้าวสู่ยุค Mtaverse(Reshape Government HRM& eHRD in Metaverse Disruption

ประชาสัมพันธ์การสัมมนา หัวข้อ "การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อพร้อมก้าวสู่ยุค Metaverse

(Reshape Government HRM & HRD in Metaverse Disruption)"

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest