ประกาศ สป.อว. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก Hipps รุ่นที่ 15

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest