วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สป.อว. อย่างมีประสิทธิภาพ

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest