แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้เป็นการล่วงหน้า

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้เป็นการล่วงหน้า
ดาวนโหลด
QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest