การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ประจำปี 2564 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนฯ โปรดกรอกใบสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ รวมทั้งลงทะเบียน และดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training/energy
และส่งให้ บค. สป.อว. ภายในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/2ZyLftN

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณขวัญชนก โทร 0-2333-3749
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Info Stratey based 2564