สำหรับหน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมNew icon animated

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบ 1) >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบประวัติ (แบบ 2) >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบ 3) >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบกรอกประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบ 4) >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด