ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ วิชาการและประเภททั่วไปมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบกำหนดเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ วิชาการและประเภททั่วไปมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบกำหนดเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest